VPN a okruhy

Služba datových okruhů je určena pro společnosti s více geograficky vzdálenými pobočkami, které požadují vzájemné vysoce stabilní datové přenosy mezi dvěma či více vzdálenými lokalitami s garantovanými parametry.

Datový okruh poskytuje záruku definované úrovně doručitelnosti dat a jejich zpoždění. Citlivým datům je možné přiřadit různé třídy důležitosti a chránit je tak před ztrátou nebo proti poškození. Výhodou služby je snadné začlenění do firemní sítě a nízké nároky na konfiguraci koncových zařízení uživatele.

Pro koho je služba určena?

  • pro společnosti vyžadující prioritní přenos dat pro klíčové aplikace
  • pro společnosti vyžadující bezpečné oddělení své sítě od veřejného internetu
  • pro společnosti vyžadující bezpečný přístup ke svým datům v našem datovém centrupro společnosti
  • využívající a služeb naší vPBX
  • pro společnosti využívající videokonferenční hovory

Typy nabízených okruhů

IP KONEKTIVITA - je určena převážně Internet service providerům, provozovatelům metropolitních sítí, kabelových televizí, kteří mají zejména vysoké nároky na rychlost, a dostupnost

E1 okruhy - služba umožňující propojit dva body zákazníka datovým okruhem E1

DATOVÝ OKRUH - služba umožňující propojit dva body zákazníka datovým tokem o požadované rychlosti, prostřednictvím datových sítí, které jsou v páteřní části zálohovány.

LAMBDA – tj. vlnová délka nabízí možnost přenášet mezi dvěma body stejnou kapacitu jako jedno optické vlákno (bez WDM technologie).

OPTICKÉ VLÁKNO - služba bez omezení rychlosti a technologie, vhodná pro nejnáročnější zákazníky

Poptat služby
Tel.: 491 040 040
Mapa pokrytí